Bitcoin haalt de schouders op van de crash in september door hoger te gaan, Kraken rapporteert…

 9. September 2020      
 Bitcoin   

In het Bitcoin Volatility Report van augustus 2020 merkt Kraken op dat BTC een hernieuwde volatiliteitsgolf zal meemaken die de prijzen naar het einde van het jaar toe zal doen stijgen. Bitcoin en cryptocurrency exchange Kraken zegt dat de daling van de volatiliteit van BTC niet het einde van het verhaal is. Historische waarnemingen suggereren

(more…)